Kongresni centar Sava pruža 1000m2 predviđenih za izložbeni prostor. Odsek zadužen za izložbeni prostor može da u svakom trenutku izađe u susret svim potrebama izlagača i pruža svu neophodnu tehničku pomoć i stručnost kako bi izlagači na što bolji način predstavili svoju kompaniju i svoje proizvode. Izlagačima na raspolaganju stoji mogućnost da donesu sopstvene štandove za izlaganje, kao i da izaberu štandove iz standardne ponude. Pruža se i mogućnost izgradnje štanda po meri, volji i dizajnu izlagača. Teretni lift je dostupan svim izlagačima i sve vrste intalacija se mogu dopremiti do štanda izlagača. Pristup izložbenom prostoru je strogo kontrolisan, a sam izložbeni prostor je pod nadzorom i zaštitom 24 časa dnevno. Molimo vas da pogledate kratak video prikaz izložbenog prostora tokom jednom medicinskog kongresa.

Formular za zakup izložbenog prostora

Možete preuzeti kompletan katalog za štandove Sava centra

 

 

Katalog štandova u Sava Centru – Kompletna ponuda

-Možete preuzeti bilo koji formular iz liste ispod, popuniti ga i poslati ga na mejl kongresne kancelarije. Možete kontaktirati kongresnu kancelariju za bilo koje dodatne informacije putem telefona ili mejla.

-Nadamo se da ćete predstaviti svoju kompaniju i proizvode na prvom međunarodnom kongresu “Nikola Tesla- istorija budućnosti“. Ukoliko želite da imate sponzorska predavanja, simpozijume, prezentacije, interaktivnna predavanja, demonstracije itd molimo Vas da kontaktirate kongresnu kancelariju.

Formular za standardni štand – 1

Formular za osvetljenje štanada – 2

Formular za izradu štanda po meri – 3

Grafika štanda – 4

Formular za dodatni materijal za štand – 5

Formular za dodatni materijal za štand – 6

Formular za tehničke podatke – 7

Skica za utičnice za struju i posebne uređaje – 8

Formular za nameštaj I – 9

Formular za nameštaj II – 10

Formular za nameštaj III – 11

Formular za billjke i cvetnu dekoraciju – 12

Formular za dodatnu radnu snagu -13

Formular za čišćenje i izbacivanje otpada -14