PETAK, 24.04.2015.
SVEČANI ULAZ, SALA 1 (KONGRESNI DEO)

10:00 -10:30 Svečano otvaranje

10:30-11:00 Prof.dr Bernard Karlson (SAD)
Tesla: pronalazač,preduzetnik i umetnik

11:00-11:30 Prof. dr Vladimir Ajdačić
Nikola Tesla i prva hidroelektrana u Srbiji

11:30-12:00 Prof.dr Jasmina Vujić (SAD)
Nikola Tesla i energetika: Vizija energetske održivosti nekad i sad

12:00-12:30 Prof. dr Slobodan Ćuk (SAD)
Teslina trofazna snaga napaja brzi punjač baterija
smešten na samom električnom automobilu

12:30-13:00 Prof. dr Konstantin Mejl (Nemačka)
Proširenje Maksvelove elektrodinamike skalarnim talasima
kao teorijski okvir za Tesline ideje o bežičnom prenosu energije

13:00-13:30 Prof. dr Miroslav Benišek
Teslino jedinstveno otkriće i primena principa
razmene energije između fluida i mehaničkog sistema

13:30 -14:00 Prof.dr Jovan Cvetić
Toranj u Vardenklifu-Teslin uvećavajući predajnik-
principi rada

14:00-14:30 kafe pauza

14:30-15:30 Prof.dr Vladan Vučković
Nikola Tesla od vizija 19. veka do kompjuterskih 3D modela
­­i mašina 21. Veka

15:30-16:00 Prof. dr Mihael Pravica (SAD)
Značajan doprinos Nikole Tesle modernoj fizici

16:00-16:30 Ing. Slobodan Nedić
Termo-gravitacioni oscilator i Teslin koncept etra kao izvora energije

 

SUBOTA, 25.04.2015.

SALA 3/0 – OBJEKAT A (KONGRESNI DEO)

10:00 -13:00 RADIONICA—OKRUGLI STO
Tesla i priroda stvaralaštva

-Prof. dr Dejan Raković
-Prof.dr Dino Karabeg (Norveška)
-MSc Siniša Rudan
-MSc Saša Rudan (Norveška)
-Dr Aleksandar Laslo (Argentina)
-prof. V. Bernard Karlson (SAD)
-prof. Ramon Sangesa (Španija)
-Dr David Pit (Italija)
-Dr Vera Stanojević (SAD)

SALA 1 (KONGRESNI DEO)

10:00-10:30 Prof.dr Božidar Radenković
Nikola Tesla danas

10:30-11:00 Dr Branimir Jovanović
Život,dela i doktrina Nikole Tesle

11:00-11:30 Dr Slavka Drašković
Nikola Tesla kao duhovna inspiracija Srba u dijaspori

11:30-12:00 Mr Aleksandar Protić
Obrazovni programi o Nikoli Tesli : Sinergije za
kvalitetnije obrazovanje

12:00-12:30 Vladimir Jelenković
NikolaTesla i Hjugo Gernsbek -Priča o velikom izdavačkom poduhvatu

12:30-13:00 Miodrag Novaković
Teslina planetarna posela

13:00 -13:30 Željko Sarić
Teslin dolazak u Ameriku i ostvarenje sna na Nijagarinim
vodopadima

13:30-14:00 Prof.dr Ljubo Ristovski
Nikola Tesla i religija

14:00-14:30 kafe pauza

14:30-14:50 Mr Milka Kresoja
Nikola Tesla, kao ličnost, kao naučnik, je genijalno
otkriće, isto kao što je i genijalno otkriće njegove
naizmenične struje

14:50-15:10 Ing. Goran Marjanović
Ne-hercijanski talasi Nikole Tesle

15:10-15:30 Ing. Spasoje Vlajić
Preslikavanje čistih zakona brojeva u zakone fizičkog sveta

15:30-16:00 Miloje Popović
Drugi život Nikole Tesle

SALA 4/I

10:00 -10:30 Mr Dragan Marinković
Istraživanja Nikole Tesle u medicini

10:30-11:00 Ing. Jasna Ristić
Primena elektrotehnike u zdravstvu-GELP -aplikacija
za neverbalnu komunikaciju

11:30-12:00 Dr Slavica Aranđelović
Tesla: kvantno-informaciona besmrtnost

12:00-13:00 Mr Anja Petrović
Tesla metamorfoza

13:30-14:00 Samjuel Meson
Teslina naučna fondacija- Filadelfija

NEDELjA, 26.04.2015.
SALA 4/I

10:00-10:30 Dr Snežana Šarboh, Slobodan Stojković
Patentne aktivnosti Nikole Tesle

10:30-11:00 Ing. Miloje Milovanović
Nikola Tesla kao inspiracija pronalazačima Srbije

11:00-11:30 Milan Đorđević
Život i delo Nikole Tesle

11:30-12:00 Ana Atanasković
Tesla i žene

Ko-panelisti na Radionici:
-Mr sci Dušan Pavlović, Moderator Radionice, LITO agencija za edukacije i konsalting – fah: holističke društvene teme, teorija marketinga, TM
-Prof. dr sci Bojana Škorc, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu – fah: psihologija umetnosti, kreativnost, Urednik zbornika FLU Umetnost i teorija
-Prof. dr sci Miloje Rakočević, Prirodnomatematički fakultet, Univerzitet u Nišu (u penziji) – fah: genetski kod, hemijski kod, univerzalni kod prirode, priroda stvaralaštva u nauci i književnosti
-Dr sci Mirjana Sovilj, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd (Direktor IEFPG) – fah: holistički uticaji na prenatalni i postnatalni razvoj sa širim društvenim implikacijama
-Dr sci Drenka Dobrosavljević, Radio Novi Sad (u penziji) – fah: Praški lingvistički krug, odnos nauke, tehnologije, kulture i duhovnosti, Urednik emisije Dijalog kultura
-Miodrag Novaković, Radio Beograd (u penziji) – fah: odnos nauke, tehnologije, kulture i duhovnosti, Teslino nasleđe, Urednik emisije Teslino planetarno poselo
-Dr sci Nina Bulajić, dr med, Privatna ordinacija Unimedica – fah: medicinska mikrobiologija i parazitologija, makrobiotika, tradicionalna medicina
-Mr sci Petar Dinić, dr med, Privatna ordinacija Zivot, Beograd – fah: fizikalna medicina, hiropraktika
-Mr sci Petar Papuga, dr med, Privatna ordinacija, Ljubljana, Slovenija – fah: uticaji nejonizujućeg zračenja, bioelektromagnetizam, TKM i akupunktura
13:15 – 13:45 Kolektivna kreativnost, inteligencija i naučni dijalog – ostvareni pristupanjem kolektivnom znanju u sajber-infrastrukturi
Predavanje (MSc Saša Rudan,MSc Siniša Rudan, Prof.dr Dino Karabeg, MSc Lazar Kovačević) + Dijalog
13:45 – 14:15 Teslin holistički pristup istraživanju u nauci i medicini (Teslina kontrola kreativnosti)
prof. dr. Dejan Raković
14:15 – 15:00 Završna reč ko-panelista