U sedištu Unesko-a, Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Parizu u okviru Dana ljudskih prava 7. decembra održan je okrugli sto posvećen Nikoli Tesli.

Skup je organizovala Francuska federacija za klubove i centre UNESKO-a koja deluje pri francuskom ministarstvu za obrazovanje. Među desetak govornika koje je sa pažnjom slušalo nekoliko stotina studenata, učenika i profesora srednjih škola i fakulteta predstavljen je Međunarodni kongres „Nikola Tesla: istorija budućnosti“. Ovaj veliki naučni skup održaće se od 24. do 26. aprila 2015.godine u beogradskom centru „Sava“. Većina učesnika programa o Tesli u Parizu sa zanimanjem se raspitavala o kongresu i izrazila želju da tom prilikom dođe u Beograd.